CBD Street

Akcyza na susz CBD w Polsce – kiedy obowiązuje?

Szczegóły dotyczące statusu wyrobów tego typu na polskim rynku wciąż nie są dobrze znane szerokiej grupie odbiorców. Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy upatruje się między innymi niejasne zasady związane z opodatkowaniem i akcyzą na susz konopny. Jak obecnie wygląda to od strony przepisów?

Różnice między opodatkowanymi wyrobami

Zgodnie z ustalonymi w 2018 roku przepisami prawa konopnego akcyzie podlegają tzw. nowatorskie produkty do palenia, do których zaliczany jest też susz do palenia – w przeciwieństwie do wyrobów w postaci sypkiej, wykorzystywanych raczej do aromaterapii, jako dodatek do kosmetyków czy do zaparzania. O sposobach wykorzystywania produktu zwykle dowiadujemy się z działań marketingowych producenta – jeśli więc firma chce sprzedawać artykuły o podobnym przeznaczeniu, co wyroby tytoniowe, musi postarać się o uzyskanie odpowiednich pozwoleń i opłacić wymagane należności. Akcyzie podlegać może susz konopny w różnych formach – w postaci sypkiej, ale też na przykład zawinięty w tzw. „pre-rollsy”. Kluczowa jest jednak kwestia jego zastosowania.

Wysokość opłat

Według obowiązującego obecnie cennika opłat gram suszu z konopi przemysłowych zostaje obciążony 35 gr akcyzy. Jeśli weźmie się też pod uwagę proces produkcji i przepakowywania, to podatek ten zwiększa się do około 75 gr. Co ważne, jeśli firma zajmowała się sprzedażą suszu do palenia przed wprowadzeniem przepisów z 2018 roku, może zostać pociągnięta do obowiązku opłacenia podatku nawet do 5 lat wstecz. Brak uiszczenia opłaty wiąże się z naliczaniem odsetek za zwłokę.

Susz nieprzeznaczony do palenia, posiadający stężenie THC nie wyższe niż 0,2% jest dopuszczony do sprzedaży bez ograniczeń prawnych. W takcie zakupów warto jednak zwrócić uwagę na jakość wyrobów, źródło pochodzenia roślin, metody produkcji oraz reputację producenta oraz dystrybutora. Z dużą dozą pewności można też przewidywać, że prawo dotyczące wyrobów CBD będzie ewoluowało – im więcej produktów tego typu pojawiać się będzie na rynku, tym większa będzie potrzeba uregulowania ich sprzedaży.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

15 − 15 =

Czego poszukujesz?